Menu

Internationale handel en btw. Invoer & uitvoer van goederen en Intracommunautaire levering en verwerving van goederen met wijzigingen 2020.

De opleiding “Internationale handel en btw” is een 2-daagse opleiding. 
Tijdens de 1e dag worden de Btw-aspecten van invoer en uitvoer van goederen behandeld. 
Tijdens de 2de dag ligt de focus op de intracommunautaire levering en verwerving van goederen en gerelateerde diensten.
U ontvangt het boek “Internationale handel en btw”  (uitgegeven bij Intersentia) als documentatie.

“Internationale handel en btw” - 1
Btw-aspecten van invoer en uitvoer van goederen - BTW-gevolgen en correcte toepassing

Aandachtspunten, concrete problemen en oplossingen !
Op basis van concrete cases analyseren wij de btw-regels die van toepassing zijn voor ondernemingen die goederen internationaal (buiten de Europese Unie) verhandelen, rechtstreeks of via lokale tussenpersonen in andere landen.
Op een praktijkgerichte manier behandelen wij in deze opleiding de plaats van levering, verlegging van btw, factuurvermeldingen, bewijsstukken, rapportering in de btw-aangifte, enz..
Bij niet correcte naleving van de regels inzake btw en douane loopt u het  risico van navordering.

Kansen op structurele besparingen
Naast de procedures en verplichtingen die men op het vlak van de btw- en douanewetgeving moet naleven, biedt die wetgeving ook opportuniteiten die voor een onderneming structurele besparingen kunnen opleveren.
Maar bij niet correct naleven van de regels inzake btw en douane loopt u het  risico van navordering

Aandachtspunten, concrete problemen en oplossingen !
De spreker geeft u een praktijkgericht inzicht in de correcte toepassing van de wetgeving.  Op basis van talrijke praktijkvoorbeelden, recente relevante (EU) rechtspraak en parlementaire vragen.
- belastbare handeling bij invoer
- analyse van het invoerdocument op het vlak van btw
- maatstaf van heffing inzake btw
- vrijstellingen van btw bij invoer
- voldoening van de verschuldigdheden bij invoer
- belang Incoterms
- toepassing van de btw-verleggingsvergunning bij invoer (E.T. 14.000)
- is de regeling 42 (invoer gevolgd door intracommunautaire levering nog mogelijk in combinatie met een vergunning EIDR (‘Entry into the Declarant’s Records’)?
- diensten bij invoer
- uitvoerformaliteiten
- vrijstellingen inzake uitvoer
- rectificaties documenten bij vergissingen
- bewaring van douanedocumenten
- nuttige websites

“Internationale handel en btw” - 2
De complexe BTW-problematiek van Intracommunautaire levering en verwerving van goederen en ermee gerelateerde diensten
 
Niet evident
complexe regelgeving correct toe te passen !

Voor goederenbewegingen binnen de Europese Unie is reeds meer dan 20 jaar het intracommunautair btw-‘overgangsstelsel’ van kracht.
De invoering van het definitieve stelsel is evenwel nog niet voor morgen, zodat de huidige, vaak ingewikkelde regels nog geruime tijd in voege blijven.
Vanaf 2020 treden wel een aantal verbeterpunten (‘quick fixes’) in werking in de EU.  De vier verbeterpunten ten aanzien van het bestaande systeem zijn:
1) vereenvoudiging en harmonisatie van de regels voor voorraad op afroep (‘call-off stock’);
2) vermelding van het btw-identificatienummer van de klant op de IC-listing als een materiële voorwaarde om een intra-EU levering van goederen van btw vrij te stellen;
3) vereenvoudiging van de regels, om te zorgen voor rechtszekerheid bij kettingtransacties (ABC);
4) harmonisatie en vereenvoudiging van de regels voor het bewijs van intracommunautair vervoer van de goederen om een intracommunautaire levering van goederen van btw vrij te stellen.
De spreker gaat dieper in op elk van deze quick fixes.
De praktijk wijst uit dat het voor ondernemingen nog steeds niet evident is deze complexe regelgeving correct toe te passen. Het risico van belangrijke btw-navorderingen en administratieve geldboeten is dan ook reëel.

Antwoorden op de vragen uit de praktijk.
Op basis van concrete business cases analyseren wij de btw-regels die van toepassing zijn voor de intracommunautaire transacties van goederen. 
Hierbij worden antwoorden gegeven op vragen uit de praktijk.
- Hoe moet ik een voorschotfactuur verwerken voor de aan- of verkoop van een intracommunautaire goederentransactie?
- Wat is een overbrenging van goederen en een niet-overbrenging van goederen?
- Moet ik mij voor de btw registreren in een andere EU-lidstaat als ik goederen daar laat bewerken en vervolgens verkoop (maakloonwerk gevolgd door een lokale verkoop)
- Welke btw-regels zijn van toepassing bij opeenvolgende verkopen en waar zitten de mogelijke risico’s?
- Onder welke voorwaarden kan ik een levering naar een andere lidstaat vrijstellen?
- Kan ik de vrijstelling voor intracommunautaire leveringen toepassen zonder over het btw-identificatienummer van de afnemer te beschikken?
- Waarmee moet ik rekening houden bij maakloonwerk/toll manufacturing waarbij goederen bvb. verzonden worden naar een maakloonwerker voorafgaand aan de levering aan de klant?
- Welke btw-regels gelden voor consignatie en call off stocks nu en vanaf 2020?
- Wat als uw klant een btw-nummer opgeeft van een ander lidstaat dan die van bestemming van de goederen ?
- Welke btw-regels zijn van toepassing als u goederen aankoopt in een ander land en deze rechtstreeks laat transporteren naar uw klant in een derde land waar u al of  niet een btw-nummer heeft?
- Welke voorwaarden gelden voor het bewijs van het intracommunautair vervoer van goederen in het geval van een globale fiscale vertegenwoordiger ?
- wanneer spreek ik over een ABC-verkoop en wanneer kan ik de vereenvoudiging toepassen voor ABC verkopen?  Wat verandert er in 2020?
- Wat is het verschil van een levering met installatie van goederen en een intracommunautaire levering?
- Kan ik een intracommunautaire levering opsplitsen in een overbrenging en een lokale levering?
- Hoe correct de regels interpreteren voor leveringen met installatie of montage in een intracommunautaire ketting (ABC-verkoop). 
- Belang van de Incoterms bij intracommunautaire transacties
- Als ik goederen verkoop via een webshop, veranderen dan de intracommunautaire regels (verkopen op afstand)?

Inhoudelijke context
De spreker verduidelijkt de toepasselijke btw-wetgeving met talrijke praktijkvoorbeelden.
Tevens komen recente relevante (EU) rechtspraak en parlementaire vragen aan bod. Worden onder meer op een praktische manier toegelicht:
- het begrip intracommunautair inzake goederen
- het begrip intracommunautair inzake diensten
- driehoeksverkeer
- intracommunautaire verwerving gevolgd door uitvoer
- verkopen op afstand
- facturering
- bij te houden registers
- intracommunautaire opgave van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen (en diensten)
- belang van het btw-identificatienummer
- btw-identificatie in de andere EU-lidstaten
- voldoening van de btw
- link met Intrastat
- nuttige websites.
 
Meerwaarde van deze opleiding
- Op basis van concrete business cases leert u de btw-regels die van toepassing zijn bij de intracommunautaire levering van goederen correct toe te passen
- U verwerft de kennis om uw invoer- en uitvoeractiviteiten btw-technisch op de juiste manier te behandelen.
- Docent met jarenlange ervaring met internationale handel en btw.
- ‘Het BTW Huis' is dé kwaliteitsgarantie voor BTW-opleidingen.

16 Jun 20
09:00 Startuur
17:00 Einduur
Inschrijven
18 Jun 20
09:00 Startuur
17:00 Einduur
Webcast (rechtstreeks online seminarie)

Deelname

De inschrijvingsprijs bedraagt 996 EUR (excl. btw) per deelnemer, inclusief het betreffende boek.
U ontvangt steeds een elektronische bevestiging bij inschrijving.
De opleiding is betaalbaar via de “KMO-Portefeuille” (subsidieerbaar bedrag = € 980 ).
Gelieve onze factuur te raadplegen voor het exacte bedrag van de projectaanvraag. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

Accreditatie / aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 14 uren.
Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

De sprekers

Peter Raes

THE VAT House


Peter Raes, partner THE VAT HOUSE
Peter Raes startte als audit assistant bij Bedrijfsrevisoren De Mey. In 1995 maakte hij als adviseur de overstap naar Coopers & Lybrand. In 1998 ging hij als Europees btw-expert aan de slag bij Electronic Data Systems (EDS, thans HP). Sinds juni 2003 maakt Peter deel uit van Het BTW Huis. Peter heeft specifieke ervaring met SAP-implementaties en de btw-problematiek van openbare besturen en de non-profitsector. Peter is een regelmatig en gewaardeerd spreker op externe en interne seminaries en opleidingen.