Menu

Voor- en nadelen directe btw-registratie of (globale) vertegenwoordiging.

Hoe de btw-regels correct toepassen ?!
In de praktijk stellen wij vast dat er nog veel inbreuken gebeuren op de regels mbt de aansprakelijk vertegenwoordiger. Ook is het niet steeds duidelijk wat de voor- of nadelen zijn van een directe btw-registratie of een (globale) vertegenwoordiging.

Grote verantwoordelijkheid aansprakelijke vertegenwoordigers !
Nochtans kunnen de aansprakelijke vertegenwoordigers verantwoordelijk worden gesteld in geval de regels niet correct worden nageleefd. 
Deze verantwoordelijkheid strekt zich niet alleen uit tot de administratieve verplichtingen, maar ook tot de inhoudelijke btw-reglementering.
Zo is het bv. zeer belangrijk dat kan worden aangetoond dat de btw-vrijstellingen correct zijn toegepast, rekening houdend met de specifieke feiten van de achterliggende transactie.

Voor- of nadelen directe btw-registratie of (globale) vertegenwoordiging.
Via diverse praktijkvoorbeelden krijgt u een gedegen inzicht in de toepassing van de wettelijke context.
Worden onder meer op een praktische manier toegelicht:
- registratie buitenlandse belastingplichtigen
- verschil tussen globale btw-nummers versus individueel btw-nummer
- Enig Document
- aansprakelijke vertegenwoordiging, aansprakelijkheid, verplichtingen en gevolgen
- gebruik vereenvoudigde aansprakelijke vertegenwoordiging BE 0796.5 (invoer)
  -- toepassingsgebied, voorwaarden en gevolgen
  -- administratie (btw-boekhouding)
  -- verplichtingen
- bewijs van vrijstellingen
- informatie en websites

Meerwaarde van deze opleiding
- verwerving van de vereiste btw-kennis inzake aansprakelijke vertegenwoordiger (individueel en globaal BE 0796.5 & BE 0796.6), tips om de btw-processen daaromtrent te optimaliseren
- goed evenwicht tussen de noodzakelijke wettelijke context en de concrete toepassing via diverse praktijkvoorbeelden
- de docent heeft een jarenlange ervaring in deze materie en adviseert hieromtrent frequent
- ‘Het BTW Huis' is dé kwaliteitsgarantie voor BTW-opleidingen.

Wettelijke context
In het kader van de vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen in de EU, bepaalt de Richtlijn 2000/65/EG dat btw-plichtigen gevestigd in de EU niet meer verplicht zijn een aansprakelijke vertegenwoordiger aan te stellen in een andere EU-lidstaat.  Buitenlandse btw-plichtigen, die gevestigd zijn in een andere EU-lidstaat zijn bijgevolg niet meer verplicht zich in België te laten vertegenwoordiger voor btw-doeleinden.  Zij kunnen opteren om ofwel een aansprakelijke vertegenwoordiger aan te stellen, ofwel een directe btw-registratie aan te vragen.
Indien deze buitenlandse btw-plichtigen echter gevestigd zijn buiten de EU, kunnen zij slechts over een btw-registratie beschikken mits aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger.
Daarnaast heeft België heeft met ingang van 1 januari 2002 de regels herzien inzake de voldoening van de btw wanneer de leverancier/dienstverrichter niet in België is gevestigd. Tevens werd het toepassingsgebied van de globale vertegenwoordiging (BE0796.5 en BE0796.6-nummer) verruimd.

Deelname

De inschrijvingsprijs bedraagt 498 EUR (excl. btw) per deelnemer.
U ontvangt steeds een elektronische bevestiging bij inschrijving.
De opleiding is betaalbaar via de “KMO-Portefeuille”( subsidieerbaar bedrag = € 490 ).
Gelieve onze factuur te raadplegen voor het exacte bedrag van de projectaanvraag. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

Accreditatie / aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR:
Notice: Undefined offset: 0 in /data/sites/web/hetbtwhuisbe/www/echo_templates/seminar.php on line 99
uren.
Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

De sprekers

Frank Borger

The VAT House


Frank Borger, partner THE VAT HOUSE
Frank Borger was van 1988 tot 1989 voltijds assistent aan de faculteit Rechten van de VUB. In 1990 werd hij belastingconsulent bij het Antwerpse en Brusselse kantoor van Coopers & Lybrand. Frank werd in 1997 mede-oprichter van Het BTW Huis. Frank is docent aan de Fiscale Hogeschool en gastdocent aan de Karel De Grote Hogeschool Antwerpen, alsook spreker op diverse vakseminaries. Daarnaast publiceert Frank in vakliteratuur en is mede-auteur van enkele basiswerken inzake btw. Buiten zijn gedetailleerde kennis van de Belgische btw, volgt Frank ook de btw-wetgeving van andere EU-lidstaten.