Menu

Special ‘Actuele BTW problemen: hoe correct oplossen & anticiperen.’

De 2-daagse Special Actuele BTW knelpunten, gaat dieper in op de actuele BTW-problemen  die in veel dossiers voorkomen.
De specialisten van The Vat House hebben 8 onderwerpen geselecteerd waar ofwel veel fouten tegen gemaakt worden of belangrijke actuele thema’s waar nu pas duidelijkheid over is.
 
- De BTW finesses van vouchers, klantenkaarten, … en andere marketingkosten.
    Peter Raes
 
- De correcte btw-behandeling van Call-off stock, consignatie,  kettingstransacties,  bewijs intracommunautaire leveringen.

    Frank Borger
  
- Brexit & BTW – Concrete Impact Brexit op BTW, de gevolgen & hoe u nu voorbereiden !

    Peter Raes
  
- Hoe dwingend zijn de administratieve vereisten vandaag nog in kader Btw-aftrek ?
   Frank Borger
  

- Wat is de juiste btw behandeling van Drop shipments, transport en opslag
    Heidi Deschacht
  
- Nieuwe interpretaties bij het toepassen van enkele belangrijke  BTW regels !
    Frank Borger
  
- Wat is de juiste interpretatie en toepassing van het nieuw boetebeleid ?!

    Heidi Deschacht
 
- Wat is de beste vorm van onroerende verhuur ?
     Frank Borger

 

Programma


Dag 1 - 14/05/2019

09-10.30
De BTW finesse van vouchers, klantenkaarten, … en andere marketingkosten

Eindelijk duidelijkheid met nieuwe circulaire ?
- Zelf vouchers uitgeven, of toch beter aankopen bij een provider?
- Is de verkoop of uitgifte van waardebonnen aan btw onderworpen?
- Is de doorverkoop van waardebonnen aan btw onderworpen?
- Welk is het onderscheid tussen single en multipurpose waardebonnen?
- Welk btw-tarief is van toepassing op de verkoop of uitgifte van single purpose waardebonnen?
- Hoe wordt de verkoop van een waardebon opgenomen in de btw-aangifte?
- Welke btw-regels zijn van toepassing op kortingbonnen geld-terug-bonnen?
- Handelsmonsters en relatiegeschenken: wanneer btw aftrekbaar?
- Hoe een opendeurdag btw-optimaal organiseren?
- Cateringkosten om te toveren in publiciteitskosten?


10.45-12.15
De correcte btw-behandeling van C
all-off stock, consignatie,  kettingstransacties,  bewijs intracommunautaire leveringen.


Welke nieuwe regeling vanaf 2020 door de “quick fixes” ?
- Vereenvoudiging en harmonisatie van de regels voor voorraad op afroep (“call-off stock”).
- Vermelding van het btw-identificatienummer van de klant op de IC-listing als een materiële voorwaarde om een intra-EU levering van goederen van btw vrij te stellen.
- Vereenvoudiging van de regels, om te zorgen voor rechtszekerheid bij kettingtransacties.
- Harmonisatie en vereenvoudiging van de regels voor het bewijs van intracommunautair vervoer van de goederen om een intracommunautaire levering van goederen van btw vrij te stellen.

Hoe nieuwe regeling van 2020 concreet toepassen ?
- Brengt vanaf 2020 de vereenvoudiging voor de voorraad op afroep werkelijk vereenvoudiging?
- Is de regeling ook geldig voor voorraden in consignatie? Is een bijkomend register nodig? Vervalt in alle gevallen een buitenlandse btw-identificatie?
- De “vereenvoudiging” van bewijsvoering van het vervoer van de goederen bij de vrijgestelde intracommunautaire levering: hoe tegen 2020 integreren in uw administratieve flow?


12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 13.15
Brexit & BTW – Concrete Impact Brexit op BTW, de gevolgen & hoe u nu voorbereiden !

Grondige analyse BTW-gevolgen Brexit !

- Welke invloed heeft de omslag van intracommunautaire levering/verwerking van goederen naar de uitvoer/invoer van goederen op de btw-rapportering, de bewijsvoering van de vrijstelling en de verplichtingen? Idem voor diensten?
- Wat met vereenvoudigingen inzake consignatie, zending op zicht of voorraad op afroep (call-off stock)?
- Hoe zal de btw-teruggaaf van UK btw geregeld worden?
- Uw UK leverancier heeft vandaag een Belgisch btw-identificatienummer (via rechtstreekse btw-identificiatie). Zal dit gewoon  ?
- Bij gebruik van MOSS-aangiften: ook hier aanpassingen?


15.30 -17.00
Hoe dwingend zijn de administratieve vereisten vandaag nog in kader Btw-aftrek ?
 
Wanneer verlies van btw-aftrek door foute of ontbrekende vermeldingen
?!
Het recht op aftrek is uw enige recht inzake btw en verdient alle aandacht. De evolutie naar minder formalisme en verdere nadruk op neutraliteit is een belangrijke tendens.
- Loopt de verjaringstermijn van correcties door een leverancier op uitgereikte facturen vanaf de uitreiking van die facturen?
- Is een passieve holding die een gebouw verhuurt aan haar dochteronderneming nog altijd een niet-btw plichtige rechtspesoon zonder recht op aftrek?
- Kan teruggaaf van onverschuldigde btw verjaren?
- Kan een inactiefverklaring van het btw-identificatienummer van de leverancier leiden tot verlies van het recht op aftrek?
- Een factuur met btw ontvangen en daarna nog eens een naheffing bij controle (verlegging btw): dubbele belasting?

--------

Dag 2 - 21/05/2019


09.00-11.00
Wat is de juiste btw behandeling van
D
rop shipments, transport en opslag ?
 
Aan de hand van cases gaan wij dieper in op de btw-problemen bij drop shipments en geven u de juiste aanpak van de btw behandeling.  Hierbij gaan wij ook dieper in op de andere aspecten van logistieke diensten.
- Bestaan er specifieke btw-verplichtingen voor drop shipments of gelden de algemene regels?
- Welke praktische knelpunten in de praktijk bij drop shipments ?
- Wat zijn de aandachtspunten voor het gerelateerde transport en opslag bij drop shipments?

11.15-12.45
Nieuwe interpretaties bij het toepassen van enkele belangrijke  BTW regels !

 
Belangrijke recente arresten Europees Hof van Justitie geven nieuwe kijk op BTW-wetgeving.
- Tot hoever reikt vrijstelling onroerende verhuur? (Stade Luc Varenne)
- Voorwaarden voor driehoeksverkeer ingeperkt? (Toridas)
- Altijd het hoogste btw-tarief toepassen? (Stadion Amsterdam)
- Primeren de factuurvermeldingen voor het recht op aftrek? (Barlis, Senatex, Geissel)
- Is de betaling verschuldigd bij annulatie van de overeenkomst altijd een schadevergoeding? (Lombard, MEO)
- Vrijstelling (vervoers)diensten die rechtstreeks samenhangen met invoer/uitvoer strikter? (LC)
- Vrijstelling intracommunautaire levering soepeler? (Euro Tyre, Enteco)
- Vrijstelling zelfstandige groeperingen beperkt tot activiteiten van algemeen belang? (Aviva, DNB Banka)


12.45 – 13.45 Lunch

13.45 – 15.15
Wat is de juiste interpretatie en toepassing van het n
ieuw boetebeleid ?!

Wat u moet weten van het nieuw boetebeleid !
Op basis van het omvangrijk document van de btw-administratie analyseren wij de concrete wijzigingen en wat dit voor u betekent.
 - Wat is er concreet veranderd in het boetebeleid ?
- Welke boeten in aanmerking komen voor “automatische” kwijtschelding ?
- Onder welke voorwaarden kunnen boeten genieten van ‘automatische kwijtschelding’ ?.
- De boetes zijn voortaan onderverdeeld in 4 categorieën: tot welke categorie behoort welke boete?
- Hoeveel bedragen de mogelijke boeten ?
- Wat zijn de consequenties van die indeling voor u ?
- Kan een gewoon verzoek om kwijtschelding nog?

15.30 -17.00
Wat is de beste vorm van onroerende verhuur ?

Wanneer welke onroerende verhuur toepassen ?
Naast de optionele B2B onroerende verhuur zijn er nog andere mogelijkheden van onroerende verhuur met btw.
Wij analyseren de verschillende mogelijkheden en geven u concrete tips wanneer welke vorm best gebruikt wordt vanuit BTW oogpunt.
- Optionele B2B-verhuur of toch kiezen voor onroerende leasing?
- Magazijnverhuur in het havengebied: blijft specifieke btw-regeling gelden?
- Wat zijn de gevolgen van stopzetting van een btw-eenheid wegens niet meer relevant na keuze voor optionele B2B-verhuur?

Deelname

De inschrijvingsprijs bedraagt 996 EUR (excl. btw) per deelnemer, inclusief het betreffende boek.
U ontvangt steeds een elektronische bevestiging bij inschrijving.
De opleiding is betaalbaar via de “KMO-Portefeuille” (subsidieerbaar bedrag = € 980 ).
Gelieve onze factuur te raadplegen voor het exacte bedrag van de projectaanvraag. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

Accreditatie / aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR:
Notice: Undefined offset: 0 in /data/sites/web/hetbtwhuisbe/www/echo_templates/seminar.php on line 99
uren.
Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

De sprekers

Frank Borger

The VAT House


Frank Borger, partner THE VAT HOUSE
Frank Borger was van 1988 tot 1989 voltijds assistent aan de faculteit Rechten van de VUB. In 1990 werd hij belastingconsulent bij het Antwerpse en Brusselse kantoor van Coopers & Lybrand. Frank werd in 1997 mede-oprichter van Het BTW Huis. Frank is docent aan de Fiscale Hogeschool en gastdocent aan de Karel De Grote Hogeschool Antwerpen, alsook spreker op diverse vakseminaries. Daarnaast publiceert Frank in vakliteratuur en is mede-auteur van enkele basiswerken inzake btw. Buiten zijn gedetailleerde kennis van de Belgische btw, volgt Frank ook de btw-wetgeving van andere EU-lidstaten.

Heidi Deschacht

The VAT House


Heidi Deschacht, partner THE VAT HOUSE
Heidi Deschacht specialiseert zich sinds november 1993 in de btw-wetgeving. Ze werkte als Senior Tax Advisor bij de btw-afdeling van Coopers & Lybrand (het huidige PwC) en ging medio 2000 aan de slag bij THE VAT HOUSE. Ze woonde 2,5 jaar in Singapore en vervoegde THE VAT HOUSE terug op 1 oktober 2009. Ze heeft uitgebreide ervaring met het begeleiden van Belgische en buitenlandse vennootschappen in hun btw-problematiek. Dit op verschillende niveaus en in diverse onderwerpen, zoals bv. internationale goederenbewegingen, logistieke uitbouw van een onderneming, (internationale) dienstverlening, btw-problematiek bij vzw’s, administratieve verplichtingen. Ze is eveneens bedreven in het verrichten van btw-audits en begeleiden van btw-controles. Daarnaast is zij ook regelmatig spreker tijdens btw-opleidingen, zowel m.b.t. Belgische als Europese topics. Ze is medeauteur van verscheidene boeken over btw, o.m. “Investeringen en de btw”, “Btw-praktijkboek”, “Vervoersdiensten en btw” (Wolters Kluwer).

Peter Raes

THE VAT House


Peter Raes, partner THE VAT HOUSE
Peter Raes startte als audit assistant bij Bedrijfsrevisoren De Mey. In 1995 maakte hij als adviseur de overstap naar Coopers & Lybrand. In 1998 ging hij als Europees btw-expert aan de slag bij Electronic Data Systems (EDS, thans HP). Sinds juni 2003 maakt Peter deel uit van Het BTW Huis. Peter heeft specifieke ervaring met SAP-implementaties en de btw-problematiek van openbare besturen en de non-profitsector. Peter is een regelmatig en gewaardeerd spreker op externe en interne seminaries en opleidingen.