Menu

Opeisbaarheid BTW – nieuwe toleranties en noodzakelijke verduidelijking in nieuwe circulaire !

Meer controles op de correcte toepassing regels opeisbaarheid  !
De nieuwe circulaire rond het tijdstip belastbaar feit en de opeisbaarheid brengt eindelijk meer duidelijkheid. Deze nieuwe circulaire bevat ook nieuwe toleranties en verduidelijkt o.a.
- de regels wanneer uiterlijk facturen dienen te worden uitgereikt,
-  in welke aangifte belastbare handelingen dienen te worden gerapporteerd en desgevallend
- wanneer ten laatste betalingen of voldoeningen van btw dienden te gebeuren.

Concrete richtlijnen bij de toepassing !
- Wat zijn de nieuwe facturatieregels voor de opeisbaarheid van btw?
- Op welk tijdstip wordt de btw opeisbaar bij de levering van goederen en van diensten?
- Op welk tijdstip wordt de btw opeisbaar bij een intracommunautaire levering van goederen?
- Wanneer is de btw opeisbaar voor leveringen van roerende goederen en diensten aan particulieren? (kasstelsel)
- Wat is de nieuwe regeling bij werken in onroerende staat?
Welke nieuwe regeling van opeisbaarheid voor de levering van goederen en diensten aan openbare besturen ?
Wanneer kan de belastingplichtige zijn recht op aftrek uitoefenen? Kan dat samenvallen met het tijdstip van opeisbaarheid?
- Hoe zit het met doorlopende leveringen/diensten?
- Komen er nieuwe factuurvermeldingen?
- Wijzigt er iets aan de facturatie- en indieningstermijnen?


Praktijkanalyse op basis van concrete cases !
- Facturatie aan Belgisch bedrijf met btw: in welke btw-aangifte moet deze factuur opgenomen worden?
-   In de periode waarin de handeling is verricht, de betaling is ontvangen of de factuur is uitgereikt?
- U verleent een dienst aan btw-plichtige in een andere lidstaat onder de regeling ‘btw verlegd’?
-  In welke btw-aangifte en in welke intracommunautaire listing moet ik deze handeling aangeven?
- In de periode dat de dienst is verricht of wanneer de factuur is uitgereikt?
- Als ik voor deze dienst al een voorschot ontvang, moet ik dat voorschot dan opnemen in mijn intracommunautaire listing?
- Bij het verlenen van diensten aan de overheid: wat houden de nieuwe regels in voor de opeisbaarheid van de btw?  Moet ik de btw al afdragen als de dienst is verricht wetende dat ik misschien vier maanden moet wachten op de betaling ?
- U ontvangt een factuur met ‘btw verlegd’ voor werk in onroerende staat in België, maar ze is nog niet betaald en de werken zijn nog niet voltooid?
- In welke btw-aangifte moet ik die verschuldigde btw effectief aangeven? En kan ik de die btw dan al in dezelfde aangifte recupereren?
- Aankoop van goederen vanuit een andere lidstaat (vrijgestelde IC-levering): in welke aangifte moet ik de intracommunautaire verwerving in rooster 86 aangeven?
- Bij verkoop van een goed aan een particulier maakt u vrijwillig een factuur op: is de btw dan al verschuldigd of is dat pas wanneer de klant op een later tijdstip betaalt ?
- Hebben de wijzigingen van de regels inzake opeisbaarheid gevolgen voor het tijdstip waarop u de btw op uw aankopen kan recupereren?
- Wijzigt enkel het tijdstip van opeisbaarheid of wijzigen er ook nog andere regels met betrekking tot het uitreiken van facturen en de verplichte factuurvermeldingen?
- Moet de boekhoudsoftware opnieuw aangepast worden aan deze nieuwe regeling?
 

Deelname

De inschrijvingsprijs bedraagt 230 EUR (excl. btw) per deelnemer.
U ontvangt steeds een elektronische bevestiging bij inschrijving.
De opleiding is betaalbaar via de “KMO-Portefeuille”.
Gelieve onze factuur te raadplegen voor het exacte bedrag van de projectaanvraag. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

Accreditatie / aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR:
Notice: Undefined offset: 0 in /data/sites/web/hetbtwhuisbe/www/echo_templates/seminar.php on line 99
uren.
Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

De sprekers

Frank Borger

The VAT House


Frank Borger, partner THE VAT HOUSE
Frank Borger was van 1988 tot 1989 voltijds assistent aan de faculteit Rechten van de VUB. In 1990 werd hij belastingconsulent bij het Antwerpse en Brusselse kantoor van Coopers & Lybrand. Frank werd in 1997 mede-oprichter van Het BTW Huis. Frank is docent aan de Fiscale Hogeschool en gastdocent aan de Karel De Grote Hogeschool Antwerpen, alsook spreker op diverse vakseminaries. Daarnaast publiceert Frank in vakliteratuur en is mede-auteur van enkele basiswerken inzake btw. Buiten zijn gedetailleerde kennis van de Belgische btw, volgt Frank ook de btw-wetgeving van andere EU-lidstaten.