Menu

Internationale handel en btw. Invoer & uitvoer van goederen en Intracommunautaire levering.

De opleiding “Internationale handel en btw” is een 2-daagse opleiding. 
Dag 1 worden de Btw-aspecten van invoer en uitvoer van goederen behandeld. 
Tijdens de 2de dag ligt de focus op de intracommunautaire levering van goederen en gerelateerde diensten.
U ontvangt het boek “Internationale handel en btw”  (uitgegeven bij Intersentia) als documentatie.

“Internationale handel en btw” - 1
Btw-aspecten van invoer en uitvoer van goederen -
BTW-gevolgen en correcte toepassing

Aandachtspunten, concrete problemen en oplossingen !
Op basis van concrete cases analyseren wij de btw-regels die van toepassing zijn voor ondernemingen die goederen internationaal (buiten de Europese Unie) verhandelen, rechtstreeks of via lokale tussenpersonen in andere landen.
Op een praktijkgerichte manier behandelen wij in deze opleiding de plaats van levering, verlegging van btw, factuurvermeldingen, bewijsstukken, rapportering in de btw-aangifte, intracommunautaire listing enz..

Kansen op structurele besparingen
Naast de procedures en verplichtingen die men op het vlak van de btw- en douanewetgeving moet naleven, biedt die wetgeving ook opportuniteiten die voor een onderneming structurele besparingen kunnen opleveren.
Maar bij niet correct naleven van de regels inzake btw en douane loopt u het  risico van navordering

Aandachtspunten, concrete problemen en oplossingen !
De spreker geeft u een praktijkgericht inzicht in de correcte toepassing van de wetgeving.  Op basis van talrijke praktijkvoorbeelden, recente relevante (EU) rechtspraak en parlementaire.
- belastbare handeling bij invoer
- analyse van het invoerdocument op het vlak van btw
- maatstaf van heffing inzake btw
- vrijstellingen van btw bij invoer
- voldoening van de verschuldigdheden bij invoer
- belang Incoterms
- toepassing van de btw-verleggingsvergunning bij invoer (E.T. 14.000)
- diensten bij invoer
- uitvoerformaliteiten
- vrijstellingen inzake uitvoer
- rectificaties documenten bij vergissingen
- bewaring van douanedocumenten
- nuttige websites

“Internationale handel en btw” - 2
De complexe BTW-problematiek van Intracommunautaire levering van goederen en ermee gerelateerde diensten
 
Niet evident
complexe regelgeving correct toe te passen !

Voor goederenbewegingen binnen de Europese Unie is reeds meer dan 20 jaar het intracommunautair btw-‘overgangsstelsel’ van kracht.
De invoering van het definitieve stelsel is evenwel nog niet voor morgen, zodat de huidige, vaak ingewikkelde regels nog geruime tijd in voege blijven. Met de voortdurende uitbreiding van de EU werd ook telkens de toepassingssfeer van het 'intracommunautaire' verruimd.
De praktijk wijst uit dat het voor ondernemingen nog steeds niet evident is deze complexe regelgeving correct toe te passen. Het risico van belangrijke btw-navorderingen en administratieve geldboeten is dan ook reëel.

Antwoorden op de vragen uit de praktijk.
Op basis van concrete business cases analyseren wij de btw-regels die van toepassing zijn voor de intracommunautaire levering van goederen.  Hierbij worden antwoorden gegeven op vragen uit de praktijk.
- Hoe moet ik een voorschotfactuur verwerken voor de aan- of verkoop van een intracommunautaire goederentransactie? 
- Moet ik mij voor de btw registreren in een andere EU-lidstaat als ik goederen daar laat bewerken en vervolgens verkoop (Europees Hof van Justitie, 2 oktober 2014, zaak C-446/13, Fonderie 2A)
- Welke btw-regels zijn van toepassing bij opeenvolgende verkopen en waar zitten de mogelijke risico’s?
- Onder welke voorwaarden kan ik een levering naar een andere lidstaat vrijstellen?
- Kan ik de vrijstelling voor intracommunautaire leveringen toepassen zonder over het btw-identificatienummer van de afnemer te beschikken?
- Waarmee moet ik rekening houden bij maakloonwerk/toll manufacturing waarbij goederen bvb. verzonden worden naar een maakloonwerker voorafgaand aan de levering aan de klant?
- Welke btw-regels gelden voor consignatie en call off stocks?
- Wat als uw klant een btw-nummer opgeeft van een ander lidstaat dan die van bestemming van de goederen ?
- Welke btw-regels zijn van toepassing als u goederen aankoopt in een ander land en deze rechtstreeks laat transporteren naar uw klant in een derde land waar u al of  niet een btw-nummer heeft?
- Welke voorwaarden gelden voor het bewijs van het intracommunautair vervoer van goederen in het geval van een globale fiscale vertegenwoordiger ?
- Hoe correct de regels interpreteren voor leveringen met installatie of montage in een intracommunautaire ketting (ABC-verkoop). 
- Risico’s bij verkopen op afstand met land van bestemming België ?

Inhoudelijke context
De spreker verduidelijkt de toepasselijke btw-wetgeving met talrijke praktijkvoorbeelden.
Tevens komen recente relevante (EU) rechtspraak en parlementaire vragen aan bod. Worden onder meer op een praktische manier toegelicht:
- het begrip intracommunautair inzake goederen
- het begrip intracommunautair inzake diensten
- driehoeksverkeer
- intracommunautaire verwerving gevolgd door uitvoer
- verkopen op afstand
- facturering
- bij te houden registers
- intracommunautaire opgave van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen (en diensten)
- belang van het btw-identificatienummer
- btw-identificatie in de andere EU-lidstaten
- voldoening van de btw
- link met Intrastat
- nuttige websites.
 
Meerwaarde van deze opleiding
- Op basis van concrete business cases leert u de btw-regels die van toepassing zijn bij de intracommunautaire levering van goederen correct toe te passen
- U verwerft de kennis om uw invoer- en uitvoeractiviteiten btw-technisch op de juiste manier te behandelen.
- Docent met jarenlange ervaring met internationale handel en btw.
- ‘Het BTW Huis' is dé kwaliteitsgarantie voor BTW-opleidingen.

06 Jun 19
09:00 Startuur
17:00 Einduur
Inschrijven
13 Jun 19
09:00 Startuur
17:00 Einduur
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3, 9051 Gent
04 Jun 19
09:00 Startuur
17:00 Einduur
Inschrijven
11 Jun 19
09:00 Startuur
17:00 Einduur
De Vesten
Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal

Deelname

De inschrijvingsprijs bedraagt 996 EUR (excl. btw) per deelnemer, inclusief het betreffende boek.
U ontvangt steeds een elektronische bevestiging bij inschrijving.
De opleiding is betaalbaar via de “KMO-Portefeuille” (subsidieerbaar bedrag = € 980 ).
Gelieve onze factuur te raadplegen voor het exacte bedrag van de projectaanvraag. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

Accreditatie / aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 14 uren.
Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

De sprekers

Peter Raes

THE VAT House


Peter Raes, partner THE VAT HOUSE
Peter Raes startte als audit assistant bij Bedrijfsrevisoren De Mey. In 1995 maakte hij als adviseur de overstap naar Coopers & Lybrand. In 1998 ging hij als Europees btw-expert aan de slag bij Electronic Data Systems (EDS, thans HP). Sinds juni 2003 maakt Peter deel uit van Het BTW Huis. Peter heeft specifieke ervaring met SAP-implementaties en de btw-problematiek van openbare besturen en de non-profitsector. Peter is een regelmatig en gewaardeerd spreker op externe en interne seminaries en opleidingen.