Menu

Doorrekening van kosten en btw, correcte toepassing moeilijke BTW-regels ! Vermijd discussies met de fiscus !

Vermijd discussies met de administratie !
Om discussies met de Administratie te vermijden, kan de doorrekening of doorfacturering van kosten, al dan niet tussen verbonden ondernemingen, maar beter correct gedaan worden. Het doorrekenen of doorfactureren van kosten tussen (verbonden) ondernemingen dient dan ook te gebeuren volgens bepaalde specifieke regels.

Risico op dubbele btw-aftrekbeperking en grote verliezen !
U riskeert heel wat geld te verliezen door dubbele btw-aftrekbeperkingen, het niet kunnen terugvorderen van btw en zelfs boetes. Tijdens deze opleiding gaat de spreker dieper in op de btw-regels die gelden bij het doorfactureren van kosten tussen al dan niet verbonden ondernemingen, zodat u perfect weet wat kan en niet kan. De spreker werkt verschillende voorbeelden uit die u tegenkomt in uw praktijk.

Concrete toepassing, valkuilen, tips & tricks !
Onder meer volgende items komen op een praktische manier aan bod:
- doorfactureren kosten versus dienstverlening
- globale of afzonderlijke doorfacturering
- wanneer zijn doorgefactureerde kosten “voorschotten” en blijven ze buiten de maatstaf van heffing?
- doorfacturering van: - belastingen en heffingen, - verzekeringspremies, - personeelskosten, - autokosten, - restaurant- en hotelkosten, - andere reiskosten, - kosten van onthaal, - reclamekosten, - werken in onroerende staat, - onderhoudswerken, - huurkosten, - afschrijvingen, - evenementen en conferenties,  …
- doorfacturering van “buitenlandse” kosten: verplichtingen in het buitenland?
- de invloed van de recent gewijzigde factureringsregels, bv. bedrijfscontroles in het kader van intragroepsfacturering
- aftrekbaarheid van de btw op doorgerekende kosten
- mogelijkheden tot het vermijden van doorfacturering
- inschatting van de mogelijke risico’s  (naheffing btw, boeten en interesten, alsook niet-aftrekbaarheid van btw)
- mogelijk nut van een btw-eenheid bij doorfacturering
- doorfacturering van bijkomende kosten bij onroerende verhuur
- de kostendelende vereniging
- doorrekening van kosten van hoofdhuis naar vaste inrichting.

Meerwaarde van deze opleiding.
-
Toegepaste kennis en tips
om op de juiste manier kosten door te factureren.
- Duidelijke situering van wettelijke beginselen met diverse praktijkvoorbeelden.
- Sterke spreker met gedegen en bewezen btw-ervaring
- ‘Het BTW Huis' is dé kwaliteitsgarantie voor BTW-opleidingen.

12 Feb 19
09:00 Startuur
17:00 Einduur
Inschrijven
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3, 9051 Gent
07 Feb 19
09:00 Startuur
17:00 Einduur
Inschrijven
Bluepoint
F. Williotstraat 9, 2600 Berchem

Deelname

De inschrijvingsprijs bedraagt 498 EUR (excl. btw) per deelnemer.
U ontvangt steeds een elektronische bevestiging bij inschrijving.
De opleiding is betaalbaar via de “KMO-Portefeuille”( subsidieerbaar bedrag = € 490 ).
Gelieve onze factuur te raadplegen voor het exacte bedrag van de projectaanvraag. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

Accreditatie / aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 7 uren.
Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

De sprekers

Frank Borger

The VAT House


Frank Borger, partner THE VAT HOUSE
Frank Borger was van 1988 tot 1989 voltijds assistent aan de faculteit Rechten van de VUB. In 1990 werd hij belastingconsulent bij het Antwerpse en Brusselse kantoor van Coopers & Lybrand. Frank werd in 1997 mede-oprichter van Het BTW Huis. Frank is docent aan de Fiscale Hogeschool en gastdocent aan de Karel De Grote Hogeschool Antwerpen, alsook spreker op diverse vakseminaries. Daarnaast publiceert Frank in vakliteratuur en is mede-auteur van enkele basiswerken inzake btw. Buiten zijn gedetailleerde kennis van de Belgische btw, volgt Frank ook de btw-wetgeving van andere EU-lidstaten.

Heidi Deschacht

The VAT House


Heidi Deschacht, partner THE VAT HOUSE
Heidi Deschacht specialiseert zich sinds november 1993 in de btw-wetgeving. Ze werkte als Senior Tax Advisor bij de btw-afdeling van Coopers & Lybrand (het huidige PwC) en ging medio 2000 aan de slag bij THE VAT HOUSE. Ze woonde 2,5 jaar in Singapore en vervoegde THE VAT HOUSE terug op 1 oktober 2009. Ze heeft uitgebreide ervaring met het begeleiden van Belgische en buitenlandse vennootschappen in hun btw-problematiek. Dit op verschillende niveaus en in diverse onderwerpen, zoals bv. internationale goederenbewegingen, logistieke uitbouw van een onderneming, (internationale) dienstverlening, btw-problematiek bij vzw’s, administratieve verplichtingen. Ze is eveneens bedreven in het verrichten van btw-audits en begeleiden van btw-controles. Daarnaast is zij ook regelmatig spreker tijdens btw-opleidingen, zowel m.b.t. Belgische als Europese topics. Ze is medeauteur van verscheidene boeken over btw, o.m. “Investeringen en de btw”, “Btw-praktijkboek”, “Vervoersdiensten en btw” (Wolters Kluwer).