Menu

De nieuwe Incoterms 2020 en BTW: praktische toepassingen en BTW-gevolgen gebruikte Incoterms !

Doorrekening van kosten en btw, correcte toepassing moeilijke BTW-regels ! Vermijd discussies met de fiscus !

Vermijd discussies met de administratie ! Om discussies met de Administratie te vermijden, kan de doorrekening of doorfacturering van kosten, al dan niet tussen verbonden ondernemingen, maar beter correct gedaan worden. Het doorrekenen of doorfactureren van kosten tussen (verbonden) ondernem...

Inschrijven & info
02 Jun 20
09:00 Startuur
17:00 Einduur
Webcast (rechtstreeks online seminarie)

Peter Raes

THE VAT House

ACTUA nieuwe circulaire over intracommunautaire handelingen

In deze ACTUA worden de nieuwe bepalingen van het intracommunautair handelsverkeer in voege sinds 1/1/2020  doorgenomen.   De herwerkte administratieve richtlijnen, met onder andere de “quick fixes”, uit Circulaire 2020/C/50 worden op een bondige en praktische wijze t...

Inschrijven & info
03 Jun 20
10:00 Startuur
12:00 Einduur
Webcast (rechtstreeks online seminarie)

Peter Raes

THE VAT House

Internationale handel en btw. Invoer & uitvoer van goederen en Intracommunautaire levering en verwerving van goederen met wijzigingen 2020.

De opleiding “Internationale handel en btw” is een 2-daagse opleiding.  Tijdens de 1e dag worden de Btw-aspecten van invoer en uitvoer van goederen behandeld.  Tijdens de 2de dag ligt de focus op de intracommunautaire levering en verwerving van goederen en gerelateerd...

Inschrijven & info
16 Jun 20
09:00 Startuur
17:00 Einduur
18 Jun 20
09:00 Startuur
17:00 Einduur
Webcast (rechtstreeks online seminarie)

Peter Raes

THE VAT House

Nieuws